link: VITA-MED-home-page

VITA MED d.o.o. tvrtka iz Zagreba, Hrvatska je zastupnik i ovlašteni servis CANFIELD sistema za medicinsku i estetsku dokumentaciju, analizu kože, simulaciju efekta tretmana i konzultacije s pacijentima, VISIOMED dermatoskopa,
DEKA lasera,
CUTERA lasera,
SOLTA VASER LIPO uređaja za ultrazvučnu liposukciju,
TBH i EDGE evakuatora dima,
ZIMMER estetskih i uređaja za hlađenje kože
i ostale medicinske opreme za dermatologiju, estetsku medicinu, ginekologiju, ENT i kirurgiju.

Reference HRVATSKA

Ustanove javnog zdravstva:
KBC ZAGREB, Klinika za kožne i spolne bolesti, Zagreb
KBC SESTRE MILOSRDNICE, Klinika za kožne i spolne bolesti, Zagreb
KBC OSIJEK, Zavod za dermatologiju i venerologiju, Osijek
KBC SPLIT, Klinika za kožne i spolne bolesti, Split
KBC RIJEKA, Klinika za dermatovenerologiju, Rijeka
Medicinski fakultet RIJEKA, Katedra za dermatovenerologiju, Rijeka
OB Šibensko-kninske županije, Odjel infektologije dermatologije i venerologije, Šibenik
OB PULA, Odjel za dermatologiju i venerologiju, Pula
OB OGULIN, Odjel za opću internu medicinu - dermatologija, Ogulin
OB VIROVITICA, Služba internističkih djelatnosti - dermatologija, Virovitica
DZ Zagrebačke županije, Ambulanta za dermatologiju, Zaprešić
THALASSOTHERAPIA Crikvenica, Dermatovenerologija, Crikvenica
Sveučilište u Zadru, Zadar
Lječilište Veli Lošinj, Veli Lošinj

Privatne ustanove:
Specijalna bolnica MEDICO, Dermatologija i venerologija, Rijeka
Poliklinika SUNCE ZAGREB, Dermatologija, Zagreb
Poliklinika AVIVA, Dermatologija i venerologija, Zagreb
Poliklinika BAGATIN, Dermatologija, Zagreb
Poliklinika MEDIKOL, Dermatovenerologija, Zagreb
Poliklinika NOLA, Dermatologija, Zagreb
Poliklinika MILOJEVIĆ, Zagreb
Poliklinika DERMALIFE, Zagreb
Poliklinika DERMANGIO, Zagreb
Poliklinika DENTADERM, Zagreb
Poliklinika SOKOL, Zagreb
Poliklinika JAKIĆ, Zagreb
Poliklinika FENIX, Zagreb
Poliklinika MISIR, Zagreb
Poliklinika TAGORA, Rijeka
Poliklinika MARKUŠIĆ, Opatija
Poliklinika SUŠAC, Split
Poliklinika CUTIS, Dubrovnik
Poliklinika GLUMIČIĆ MEDICAL GROUP, Zagreb
Poliklinika FLEUR, Ginekologija, Zagreb
Dermatološka ordinacija KOSOVIĆ, Split
Dermatovenerološka ordinacija KEDMENEC BARTOLIĆ, Čakovec
Ordinacija za dermatologiju i venerologiju MANESTAR BLAŽIĆ, Rijeka
Ordinacija opće medicine KLASNIĆ, Sisak
Laser Centar DOCTOR, Zagreb
Jadranka hoteli d.o.o., Mali Lošinj

Reference SLOVENIJA

Ustanove javnog zdravstva:
Univerzitetni klinični center LJUBLJANA, Dermatovenerološka klinika, Ljubljana
Medicinska fakulteta, Katedra za dermatovenerologijo, Ljubljana
Splošna bolnišnica CELJE, Dermatovenerološki oddelek, Celje
Zdravstveni dom MURSKA SOBOTA, Dermatološka ambulanta, Murska Sobota
Zdravstveni dom RADOVLJICA, Radovljica

Privatne ustanove:
Derma center MARIBOR, Maribor
DERMACENTER, Ljubljana
Klinika DOKTOR 24, Dermatologija, Ljubljana
Dermatološki center PARMOVA, Ljubljana
Dermatološki center ARSDERMA, Ljubljana
Medicinski center VID, Nova Gorica
Dermatološka ambulanta HUDEJ, Celje
Dermatološka ambulanta PROFIDERMA, Ljubljana
Dermatološka ambulanta KALAČ PANDUROVIĆ, Maribor
Kirurgija VOLOVEC, Brežice
DERMAMED specialistična dermatološka ambulanta, Murska Sobota
OLIVIER'S Medico, Moravske Toplice
Zdravstvena ordinacija ŠOLMAN, Ptuj

Reference BOSNA i HERCEGOVINA

Ustanove javnog zdravstva:
Univerzitetski klinički centar SARAJEVO, Klinika za dermatovenerologiju, Sarajevo

Privatne ustanove:
DKC FARAH, prof.dr. Edin Suljagić, Tuzla
DKC FARAH, prof.dr. Edin Suljagić, Sarajevo
Dermatovenerološka ordinacija MUTEVELIĆ-EMINAGIĆ, Sarajevo
Dermatovenerološka ordinacija ALENDAR, Sarajevo
Poliklinika SUNCE, Dermatologija, Zenica
S-TETIK zdravstvena ustanova, Dermatologija, Banja Luka

Reference SRBIJA

Privatne ustanove:
Specijalna bolnica za plastičnu hirurgiju AVICENNA PRIMAL, Beograd